7 av 12 tomer er nå solgt

Ett hus er ferdig og innflyttet, to hus er under oppføring.

 

Ringeriksbane og ny E16

Ambisjon: oppstart 2019. I trafikk 2024.
Jernbanestasjon på Sundvollen – 8 km fra Åsa.
Ny E16 er påbegynt fra Sandvika.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

 

Ny skole i Åsa

Etter at Åsa vel kjøpte skolebygningen, er det etablert ny privat skole.
Første skoleår 2016/2017
www.steinsfjordenskole.no

 

Feil ved søk på Ringerike kommunes hjemmeside

Noen opplever å komme til feil reguleringsplan når de søker ”Grenda i Åsa” på Ringerike kommunes hjemmeside. Det riktige er reguleringsplan nr 325. Den er også å finne på vår hjemmeside

 

 

 

KART

Kart

BILDER

skog