8 av 12 tomer er solgt

3 hus er ferdig og innflyttet. Ett hus er under oppføring.

 

Ringeriksbane og ny E16

Antatt byggestart ny Ringeriksbane: 2021/2022
Jernbanestasjon på Sundvollen – 8 km fra Åsa.
Ny E16 er påbegynt fra Sandvika.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

 

Ny skole i Åsa

Etter at Åsa vel kjøpte skolebygningen, er det etablert ny privat skole.
Første skoleår 2016/2017
www.steinsfjordenskole.no

 

 

 

KART

Kart

BILDER

skog