Mange av oss har en drøm om å dele opplevelser og aktiviteter med andre. Det kan være en kaffekopp på verandaen, samling rundt bålet på St.Hans aften eller noen som stikker innom og vanner blomster når du er på reise. Noen er så heldige at de finner et sosialt fellesskap der de bosetter seg. VI ønsker å legge til rette for at flere skal finne dette.


I Grenda i Åsa vil vi tilrettelegge for et godt naboskap gjennom planlegging. Vi legger ut store naturtomter hvor du kan bygge etter ønske og behov. Tomtene og Grenda i Åsa ligger optimalt når det gjelder fritidsaktiviteter og naturopplevelser. En liten «grend» med bare 12 hus og et småbruk. Småbruket tilbyr også haveparseller.

iStock 000017012072XSmall

KART

Kart

BILDER

skog