Utviklingen i landbruket har ført til at de fleste bruk i sentrale områder ikke lenger har dyr, og i liten grad har behov for den relativt store bygningsmasse som fins på de fleste gårder.
De som bor på gården har alle arbeid utenfor gården, og jorden drives i maskinsamarbeide eller er leid bort.

144

Mange gårder i mer sentrale områder utnytter ikke gårdens ressurser fullt ut (driftsbygninger, stabbur, mindre jordlapper). Driften er lagt om, og bonden har annet arbeide.

Samtidig registrer vi en økt etterspørsel etter småbruk og et ønske om en mindre urban livsførsel hos mange mennesker.

Det er derfor nærliggende å knytte disse elementene sammen.
Ved å bringe nye mennesker inn på gården gjennom nye boliger, skaffes kapital tilveie for å kunne investere i gården til nytte både for bonden og de nye beboerne.
Bygninger og arealer kan tilpasses de nye beboeres ønsker og behov. Som stallplasser, kontor, verksted, parseller osv.

Gården Vår Norge DA har som forretningsidé å forene disse to elementene : Forretningsutvikling av gården, og boligbygging på gården.

At det er behov for en forretningsutvikling av mange (de fleste) gårdsbruk, er en kjent sak.
Å løse dette ved å bygge boliger, er utfordrene. For å gjøre dette på en måte som for samfunnet er akseptabel, spesielt hensynet til det tradisjonelle kulturlandskapet, kreves det nytenkning. Både med  arealplanlegging og boligtyper, men også med hensyn til sosial planlegging og tilrettelegging for samarbeide mellom gamle og nye beboere på gården.


Stikkord  vil være:

  • Minimale terrenginngrep
  • Terrengtilpassede boligtyper
  • Gjennomført miljøprofil
  • Energieffektive hus
  • Universelle standarder (hensyn til alle brukere)
  • Naturlige og gode materialer
  • Godt inneklima
  • Minimal klimabelastning
  • Enkle og robuste tekniske løsninger


Gården Vår Norge DA (GNV) er eid og drives av:
Andres Lundesgaard, har gård på Sokna og er medeier i regnskapsfirma.
Gunnar Konglund, har gård på Sokna, bor for tiden i Bærum, er arkitekt.
Begge har hatt engasjement i landbruksorganisasjoner, og er opptatt av å kunne bidra til vekst, utvikling og trivsel i BygdeNorge.

KART

Kart

BILDER

skog