Utviklingen i landbruket har f√łrt til at de fleste bruk i sentrale omr√•der ikke lenger har dyr, og i liten grad har behov for den relativt store bygningsmasse som fins p√• de fleste g√•rder.
De som bor på gården har alle arbeid utenfor gården, og jorden drives i maskinsamarbeide eller er leid bort.

144

Mange gårder i mer sentrale områder utnytter ikke gårdens ressurser fullt ut (driftsbygninger, stabbur, mindre jordlapper). Driften er lagt om, og bonden har annet arbeide.

Samtidig registrer vi en √łkt ettersp√łrsel etter sm√•bruk og et √łnske om en mindre urban livsf√łrsel hos mange mennesker.

Det er derfor nærliggende å knytte disse elementene sammen.
Ved å bringe nye mennesker inn på gården gjennom nye boliger, skaffes kapital tilveie for å kunne investere i gården til nytte både for bonden og de nye beboerne.
Bygninger og arealer kan tilpasses de nye beboeres √łnsker og behov. Som stallplasser, kontor, verksted, parseller osv.

Gården Vår Norge DA har som forretningsidé å forene disse to elementene : Forretningsutvikling av gården, og boligbygging på gården.

At det er behov for en forretningsutvikling av mange (de fleste) gårdsbruk, er en kjent sak.
√Ö l√łse dette ved √• bygge boliger, er utfordrene. For √• gj√łre dette p√• en m√•te som for samfunnet er akseptabel, spesielt hensynet til det tradisjonelle kulturlandskapet, kreves det nytenkning. B√•de med  arealplanlegging og boligtyper, men ogs√• med hensyn til sosial planlegging og tilrettelegging for samarbeide mellom gamle og nye beboere p√• g√•rden.


Stikkord  vil v√¶re:

  • Minimale terrenginngrep
  • Terrengtilpassede boligtyper
  • Gjennomf√łrt milj√łprofil
  • Energieffektive hus
  • Universelle standarder (hensyn til alle brukere)
  • Naturlige og gode materialer
  • Godt inneklima
  • Minimal klimabelastning
  • Enkle og robuste tekniske l√łsninger


Gården Vår Norge DA (GNV) er eid og drives av:
Andres Lundesgaard, har gård på Sokna og er medeier i regnskapsfirma.
Gunnar Konglund, har gård på Sokna, bor for tiden i Bærum, er arkitekt.
Begge har hatt engasjement i landbruksorganisasjoner, og er opptatt av å kunne bidra til vekst, utvikling og trivsel i BygdeNorge.

KART

Kart

BILDER

skog